“In a startup no facts exist inside the building, only opinions„

Steve Blank

Zespół ekspercki Discovery Ventures aktywnie wspiera zarządzających spółkami portfelowymi oraz projektami B&R we wszystkich istotnych aspektach ich funkcjonowania.

Szczególną wagę przykładamy do pracy nad strategią danego przedsięwzięcia oraz komercjalizacją produktów, także poprzez pomoc w wyjściu na rynki zagraniczne.

Inwestujemy w technologię, budujemy interdyscyplinarne zespoły i wspólnie tworzymy przedsięwzięcia, które będą zmieniać świat.

„Dokonywanie zadziwiających odkryć jest rzeczą łatwą. Znacznie trudniej udoskonalić je do tego stopnia, aby mogły znaleźć praktyczne zastosowanie”

Thomas Alva Edison
Wspieramy, rozwijamy i komercjalizujemy innowacje

Celem inwestycyjnym Funduszu Discovery Ventures jest wsparcie projektów B+R w fazie zalążkowej (TRL 3-4) wpasowujących się w definicję innowacji produktowej lub procesowej, o wysokim potencjale komercjalizacyjnym, poprzez utworzenie z pomysłodawcami wyselekcjonowanych projektów spółek SPV (celowych) oraz ich dokapitalizowanie w drodze objęcia udziałów lub akcji. Możliwe jest również dokapitalizowanie funkcjonujących SPV. Wartość inwestycji w pojedynczy projekt nie przekracza 1 mln zł.

Poszukujemy projektów opartych na unikalnej, nowatorskiej technologii mogącej zapewnić wyraźną przewagę rynkową, których model biznesowy cechuje się łatwą skalowalnością.


“First we will be best, and then we will be first„


Grant Tinker

Od momentu, kiedy się do nas zgłosisz do chwili, kiedy pieniądze znajdą się na koncie Twojej firmy może minąć od 10 do 20 tygodni. Poświęcimy go na zweryfikowanie pomysłu i przygotowanie szczegółowego planu jego rozwoju. Dzięki temu zyskasz wiedzę na temat rynku, konkurencji oraz mocnych i słabych stron swojego przedsięwzięcia. Oceniamy projekty pod kątem naukowym, biznesowym oraz technologicznym.

Nabór Projektów

Czytamy wszystkie zgłaszane do nas projekty zgodne z profilem funduszu. Szczegółowej weryfikacji poddawane są te z nich, które spełniają niezbędne kryteria inwestycyjne.

Inwestycja

Projekty, które uzyskały pozytywną rekomendację naszego zespołu, prezentowane są na Komitecie Inwestycyjnym. Członkowie Komitetu podejmują decyzję o dokonaniu inwestycji.

Weryfikacja

Analizujemy i weryfikujemy potencjał patentowy, technologiczny i naukowy przedsięwzięcia.

Venture Capital

Najlepiej rokującym i rozwijającym się spółkom portfelowym gwarantujemy pozyskanie kolejnych rund finansowania.

Zgłoś swój projekt

Aplikuj