„Wizja bez wykonania jest halucynacją"

 Thomas A. Edison

Discovery Ventures inwestuje w projekty należące do obszaru QUALITY OF LIFE -projekty mające docelowo poprawić jakości życia człowieka. Kluczową przewagę Discovery Ventures, jest ponad 10-letnie doświadczenie inwestycyjne zespołu zarządzającego w realizacji udanych inwestycji. Wśród projektów będących w zainteresowaniu funduszu są projekty w zakresie: zdrowia społecznego, leków, suplementów diety, materiałów leczniczych, urządzeń medycznych, ponadto nanotechnologie, biosensory i inteligentne sieci sensoryczne (IoT), systemy informatyczne, sztuczna inteligencja, machine learning, analiza big data, których zastosowanie podnosi jakość życia. Równocześnie fundusz jest zainteresowany innymi, nie wymienionymi wyżej technologiami, których zastosowanie mieści się w obszarze Quality of Life.

Zgłoś swój projekt

Aplikuj