"Spotkanie dwóch osób jest jak kontakt dwóch substancji chemicznych: jeśli jest jakaś reakcja, obie są transformowane"

Carl Jung

Fundusz Discovery Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowo-akcyjna prowadzącą działalność zgodnie z art. 8a ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
Fundusz jest wehikułem inwestycyjnym powołanym w celu realizacji Projektu Grantowego w ramach programu BRIdge Alfa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Działanie 1.3.1)

Kontakt

DISCOVERY VENTURES Sp. z. o.o.
ul. TRAKTOROWA nr 126
ŁÓDŹ 91-204

KRS: 0000698766
REGON: 368484234
NIP: 9471992477
wykonujący od 28 marca 2018 roku działalność jako zarządający Alternatywną Spółką Inwestycyjną