Discovery Ventures

Pomagamy uruchamiać nowatorskie przedsięwzięcia biznesowe, wspierając obiecujące startupy oraz polskie zespoły badawcze.

Fundusz Discovery Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowo-akcyjna prowadzącą działalność zgodnie z art. 8a ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Fundusz jest wehikułem inwestycyjnym powołanym w celu realizacji Projektu Grantowego w ramach programu BRIdge Alfa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Działanie 1.3.1)

O Projekcie

Projekt pt. "Discovery Ventures / Bridge Alfa wypełnienie luki podażowej projektów w obszarze Quality of life poprzez inwestycje w projekty w fazie PoP i PoC" - nr POIR.01.03.01-00-0083/17 realizowany jest w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: "Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preeseed przez fundusze typu proof of concept - Bridge Alfa. Wartość projektu to 49 200 000 zł w tym wkład Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 39 360 000 zł.

Zgłoś swój projekt

Aplikuj